ติดต่อเรา

ศึกษาศาสตร์สาร

CMU Journal of Education


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-1213

-

cmujournaledu@gmail.com