ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Journal of Education

ติดต่อสอบถาม

มือถือ
086-9231482
อีเมล
cmujournaledu@gmail.com
ที่อยู่
กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

คณะศึกษาศาสตร์

แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.cmu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.edu.cmu.ac.th

QR Code
journal.edu.cmu.ac.th